Επιλέξτε το τμήμα που σας ενδιαφέρει:

Διαφημιστικό : thetamag75@gmail.com - Σισμανίδης Θ.
Σύνταξη :         thetamagolga@gmail.com  - Όλγα Βερνάρδου


τηλεφωνο: 210 2029031
εκδότης - ιδιοκτήτης : Θ. Σισμανίδης